ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với website https://cabaymau.org. Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ sau đây.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung và tài liệu trên trang web này, bao gồm: văn bản, đồ họa, hình ảnh, và phần mềm, thuộc quyền sở hữu của https://cabaymau.org và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử Dụng Trang Web

Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng trang web để đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có tính chất bôi nhọ, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào.

3. Tài Khoản Người Dùng

Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của bạn đều tuân thủ các điều khoản này. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn nếu phát hiện bất kỳ hoạt động vi phạm nào.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm

https://cabaymau.org không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc hậu quả, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

5. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@cabaymau.org.